12.8.2022 0:36:07

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: 2017 Jamboree on the Air Station Reports

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: K2BSA Amateur Radio Association; 2605 Valleywood Dr; Grapevine; USA
Deň žrebovania: 14.11.2017 9:46:21 (GMT-06:00) Centrálny čas (USA a Kanada)
Podmienky účasti:
All those who entered their Jamboree on the Air (JOTA) station report at K2BSA.net were entered into the drawing. Duplicate reports were dropped from the entry list.
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 227
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::