26.09.2023 20:10:25

Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.


Název projektu: 2017 Jamboree on the Air Station Reports

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : K2BSA Amateur Radio Association; 2605 Valleywood Dr; Grapevine; USA
Den losování: 14.11.2017 9:46:21 (GMT-06:00) Střed USA a Kanady
Podmínky :
All those who entered their Jamboree on the Air (JOTA) station report at K2BSA.net were entered into the drawing. Duplicate reports were dropped from the entry list.
Ceny:

Celkový počet účastníků losování: 227
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Seznam výherců

Systém vylosoval následující výherce::