11.8.2022 23:58:02

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: 1st Raffle - pulling a new name because first winner never made contact!

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže:
Deň žrebovania: 13.11.2016 16:13:27
Podmienky účasti:
I received some items from the folks at Foot Levelers Blue Ridge Marathon headquarters to give away. This first contest ran from October 22, 2016 to November 4, 2016 Giveaway ends Friday, November 4, 2016 at 11:59pm EST!. No purchase was required - all folks needed to do was like or comment on the Blog post that introduced this contest and / or follow my blog page, Instagram, Twitter, or Facebook page.
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 32
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::