08/12/2022 5:40:40 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Trixie's Tales - Name the Kitty!

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: n/a; n/a; n/a; USA
Ngày rút thăm: 31/01/2016 4:16:00 CH (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:
Contest duration 01/01/16 - 01/31/16 (posted to blog www.trixiestales.com) t’s been a while now since Tom and Jen rescued Kitty when she was alone in the woods and gave her a good home. She needs a proper name and I would like YOU to choose that name. Rules: Nothing obscene or offensive (Trixie’s Tales is all ages and I reserve the right to eliminate entries which might not be aligned with that.) No longer than 7 letters – simply because I don’t want to be squeezing a long name into a tiny word bubble forever more :) The winning name will be chosen via a random drawing. The person who sends in the winning entry will receive a high quality print of their choice of one of the Trixie’s Tales strips, signed by moi. If you’d like to participate, please send your entries to me no later than Sunday, January 31, 2016 (11:00 AM, U.S. EST). You can send them via blog comment, email (trixiestales at yahoo dot com), twitter (@trixiestales) or facebook (/trixiestales). If there is a special meaning or significance to the name you enter, I would love to hear about it! Thank you and Good luck!
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 3
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: