26/10/2021 10:02:02 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Contest: Get a PRO Account 1 YEAR for FREE!

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: MasteringBOX; Fidalgo; Valencia; España
Ngày rút thăm: 01/06/2015 6:04:05 CH (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Điều khoản và điều kiện:
Do you want a PRO Account on MasteringBOX for 1 Year absolutely FREE? Join our Give away to enter the contest. You only have to like us on Facebook, Twitter or Google plus and share our Give away post and you will get the chance to obtain a premium service valued over 100€! If you use Facebook first like us on Facebook and then share this post, make sure to make it Public or we won’t be able to count your share. If you rather use Twitter just follow us and re-tweet this. You can also follow us on Google Plus and share this post .Or you can do all and you will have 3X chances to win! Additionally we will also give away a PRO UNLIMITED account if we receive more than 100 entries to the contest. UPDATE: Google Plus users can now enter the contest, additionally Instagram users can enter the contest by following MasteirngBOX on Instagram and commenting the contest photo. UPDATE 2: We have more than 100 submissions! We will also give away a PRO UNLIMITED account! Draw will be finally done on June 1.
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 0
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: