26.10.2021 10:10:19

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Contest: Get a PRO Account 1 YEAR for FREE!

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: MasteringBOX; Fidalgo; Valencia; España
Deň žrebovania: 1.6.2015 18:04:05 (GMT+01:00) Brusel, Kodaň, Madrid, Paríž
Podmienky účasti:
Do you want a PRO Account on MasteringBOX for 1 Year absolutely FREE? Join our Give away to enter the contest. You only have to like us on Facebook, Twitter or Google plus and share our Give away post and you will get the chance to obtain a premium service valued over 100€! If you use Facebook first like us on Facebook and then share this post, make sure to make it Public or we won’t be able to count your share. If you rather use Twitter just follow us and re-tweet this. You can also follow us on Google Plus and share this post .Or you can do all and you will have 3X chances to win! Additionally we will also give away a PRO UNLIMITED account if we receive more than 100 entries to the contest. UPDATE: Google Plus users can now enter the contest, additionally Instagram users can enter the contest by following MasteirngBOX on Instagram and commenting the contest photo. UPDATE 2: We have more than 100 submissions! We will also give away a PRO UNLIMITED account! Draw will be finally done on June 1.
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 0
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::