21. 5. 2024 16:45:40

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.


Názov projektu: February 01, 2023 IFIO Draw 1, 2, 3, 4, 5 and 6 for a $500 Gift Card Draw, Draw 7 for a $200 Gift Card and Draw 8 - Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by ScottArt (or CDN $100 Gift Card)

The requested project expired, the record is not available.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: I Found It Online; 5 Hawkside Road NW; Calgary; Canada
Deň žrebovania: 1. 2. 2023 7:14:27 (GMT-07:00) Horský čas (USA a Kanada)
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xDraw #1 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
2 prize 1xDraw #2 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
3 prize 1xDraw #3 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
4 prize 1xDraw #4 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
5 prize 1xDraw #5 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
6 prize 1xDraw #6 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
7 prize 1xDraw #7 is for a CDN $200 Vendor of Choice Gift Card
8 prize 1xDraw #8 is for a Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by Scott Art (or a CDN $100 Gift Card)

Celkový počet účastníkov žrebovania: 4184
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
2413 Professional, FixUp Draw #1 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
4242 Moris, Raizelle Draw #2 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
1723 Delhi Escorts das, yamini Draw #3 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
937 Restoration Services, Canada's Draw #4 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
3422 Mahoney DDS, Timothy G. Draw #5 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
3451 dental, serenity Draw #6 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
3063 Patin, Alexis Draw #7 is for a CDN $200 Vendor of Choice Gift Card 1
482 Martin, Steve Draw #8 is for a Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by Scott Art (or a CDN $100 Gift Card) 1