17/05/2022 12:30:15 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Відбір переможців №6 від 12.01.2022

Phiên bản miễn phí – chỉ dành cho các mục đích phi lợi nhuận
Nhà Tổ Chức: State Fund for Support of Youth Housing Construction; 2a Kryvonosa Street; Kyiv; Україна
Ngày rút thăm: 12/01/2022 2:06:20 CH (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 150xПільговий кредит для ВПО під 3%

Tổng số lượng đăng ký: 22586 (danh sách đăng ký)
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
260007616 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100003337 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
050000161 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
180000099 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000434 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001253 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
160000056 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001311 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100001598 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004388 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
050000363 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000751 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000282 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
020000286 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002179 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002062 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260009509 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100003246 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260009413 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200003061 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000152 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
160000395 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003330 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150001154 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
180000110 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002424 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005764 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260006382 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100003392 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005097 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002990 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004365 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150001347 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008268 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200003058 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000868 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040001216 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002744 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100003393 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000288 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001306 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000169 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000626 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004245 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
050000273 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001826 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001864 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000952 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005266 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260000166 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
123
Bạn không chắc mình có bao gồm trong hoạt động rút thăm?

Bạn có thể kiểm tra thông tin tham gia của mình bằng cách nhập danh tính của mình vào trường tìm kiếm bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng không bắt buộc thông tin cá nhân khi chủ dự án nhập danh sách người tham gia. Bạn cần biết rõ cách thức xác nhận bản thân, ví dụ số id, mật khẩu, danh hiệu. Nhìn vào bảng những người chiến thắng ở trên – bạn cần biết rõ hình thức nhận dạng như vậy. Nếu bạn không biết hãy hỏi chủ dự án.