17.5.2022 0:40:04

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Відбір переможців №6 від 12.01.2022

Free edition - for non-profit purposes only
Vlastník projektu / organizátor súťaže: State Fund for Support of Youth Housing Construction; 2a Kryvonosa Street; Kyiv; Україна
Deň žrebovania: 12.1.2022 14:06:20 (GMT+02:00) Helsinki, Kyjev, Riga, Sofia, Tallin, Vilnius
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 150xПільговий кредит для ВПО під 3%

Celkový počet účastníkov žrebovania: 22586 (list entries)
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
260007616 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100003337 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
050000161 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
180000099 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000434 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001253 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
160000056 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001311 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100001598 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004388 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
050000363 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000751 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000282 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
020000286 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002179 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002062 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260009509 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100003246 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260009413 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200003061 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000152 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
160000395 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003330 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150001154 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
180000110 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002424 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005764 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260006382 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100003392 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005097 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002990 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004365 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150001347 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008268 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200003058 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000868 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040001216 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002744 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100003393 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000288 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001306 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000169 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000626 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004245 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
050000273 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001826 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001864 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000952 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005266 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260000166 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
123
Máte pochybnosť, či ste boli zaradení do losovania?

Môžete si overiť, či ste boli do žrebovania zahrnutý/á - stačí zadať Váš identifikátor do políčka nižšie. Upozorňujeme, že nemusí ísť o osobné údaje a pri definícii účastníkov mohol byť použitý iný údaj - identifikačné číslo, login, e-mail, prezývka a pod. Najprv teda musíte vedieť, ako sa identifikovať. Pozrite sa do zoznamu výhercov vyššie, je tam stĺpec ID - pre overenie potrebujete poznať identifikátor v rovnakom formáte. Ak ho nepoznáte, kontaktujte organizátora súťaže, ktorý losovanie vykonáva (nie je to RandomPicker).