29/11/2021 1:08:18 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Відбір переможців №2 від 31.08.2021

Phiên bản miễn phí – chỉ dành cho các mục đích phi lợi nhuận
Nhà Tổ Chức: State Fund for Support of Youth Housing Construction; 2a Kryvonosa Street; Kyiv; Україна
Ngày rút thăm: 31/08/2021 1:08:23 CH (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 150xПільговий кредит для ВПО під 3%

Tổng số lượng đăng ký: 19466 (danh sách đăng ký)
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
260007321 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001381 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200002415 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002810 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003845 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003089 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001061 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008278 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
080000128 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002260 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
080000234 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
180000100 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008388 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001734 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004974 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008236 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004330 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004934 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001950 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000623 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000358 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
020000010 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000428 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
070000066 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
230000029 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003927 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040001088 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100000390 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100001431 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008384 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001150 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260007040 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150001464 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
050000532 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002650 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
060000009 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004181 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
080000233 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
230000179 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040001049 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
050000661 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003674 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000198 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000494 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150001101 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000680 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260000378 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008015 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002109 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
160000003 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
123
Bạn không chắc mình có bao gồm trong hoạt động rút thăm?

Bạn có thể kiểm tra thông tin tham gia của mình bằng cách nhập danh tính của mình vào trường tìm kiếm bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng không bắt buộc thông tin cá nhân khi chủ dự án nhập danh sách người tham gia. Bạn cần biết rõ cách thức xác nhận bản thân, ví dụ số id, mật khẩu, danh hiệu. Nhìn vào bảng những người chiến thắng ở trên – bạn cần biết rõ hình thức nhận dạng như vậy. Nếu bạn không biết hãy hỏi chủ dự án.