29.11.2021 1:14:17

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Відбір переможців №2 від 31.08.2021

Free edition - for non-profit purposes only
Vlastník projektu / organizátor súťaže: State Fund for Support of Youth Housing Construction; 2a Kryvonosa Street; Kyiv; Україна
Deň žrebovania: 31.8.2021 13:08:23 (GMT+02:00) Helsinki, Kyjev, Riga, Sofia, Tallin, Vilnius
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 150xПільговий кредит для ВПО під 3%

Celkový počet účastníkov žrebovania: 19466 (list entries)
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
260007321 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001381 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200002415 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002810 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003845 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003089 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001061 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008278 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
080000128 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002260 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
080000234 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
180000100 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008388 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001734 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004974 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008236 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004330 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004934 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001950 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000623 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000358 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
020000010 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000428 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
070000066 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
230000029 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003927 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040001088 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100000390 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100001431 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008384 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001150 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260007040 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150001464 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
050000532 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002650 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
060000009 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004181 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
080000233 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
230000179 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040001049 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
050000661 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003674 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000198 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000494 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150001101 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000680 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260000378 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260008015 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002109 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
160000003 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
123
Máte pochybnosť, či ste boli zaradení do losovania?

Môžete si overiť, či ste boli do žrebovania zahrnutý/á - stačí zadať Váš identifikátor do políčka nižšie. Upozorňujeme, že nemusí ísť o osobné údaje a pri definícii účastníkov mohol byť použitý iný údaj - identifikačné číslo, login, e-mail, prezývka a pod. Najprv teda musíte vedieť, ako sa identifikovať. Pozrite sa do zoznamu výhercov vyššie, je tam stĺpec ID - pre overenie potrebujete poznať identifikátor v rovnakom formáte. Ak ho nepoznáte, kontaktujte organizátora súťaže, ktorý losovanie vykonáva (nie je to RandomPicker).