29/11/2021 1:43:47 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Відбір переможців №1 від 21.07.2021

Phiên bản miễn phí – chỉ dành cho các mục đích phi lợi nhuận
Nhà Tổ Chức: State Fund for Support of Youth Housing Construction; 2a Kryvonosa Street; Kyiv; Україна
Ngày rút thăm: 21/07/2021 1:16:27 CH (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 150xПільговий кредит для ВПО під 3%

Tổng số lượng đăng ký: 18042 (danh sách đăng ký)
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
260000841 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260007825 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000586 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
120000184 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
250000090 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000014 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100001323 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005610 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260007649 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001123 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260007356 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
080000360 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002738 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000168 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000483 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001496 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004113 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000572 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005697 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000544 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000018 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003284 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100000128 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000111 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005271 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100000703 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000093 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
220000050 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
250000019 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000092 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003770 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000256 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260006269 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200002250 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001987 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004740 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100000629 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000163 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002244 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200002176 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004419 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002663 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002657 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003787 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001464 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
060000068 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260006456 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
020000018 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001191 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000332 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
123
Bạn không chắc mình có bao gồm trong hoạt động rút thăm?

Bạn có thể kiểm tra thông tin tham gia của mình bằng cách nhập danh tính của mình vào trường tìm kiếm bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng không bắt buộc thông tin cá nhân khi chủ dự án nhập danh sách người tham gia. Bạn cần biết rõ cách thức xác nhận bản thân, ví dụ số id, mật khẩu, danh hiệu. Nhìn vào bảng những người chiến thắng ở trên – bạn cần biết rõ hình thức nhận dạng như vậy. Nếu bạn không biết hãy hỏi chủ dự án.