28.11.2021 23:44:02

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Відбір переможців №1 від 21.07.2021

Free edition - for non-profit purposes only
Vlastník projektu / organizátor súťaže: State Fund for Support of Youth Housing Construction; 2a Kryvonosa Street; Kyiv; Україна
Deň žrebovania: 21.7.2021 13:16:27 (GMT+02:00) Helsinki, Kyjev, Riga, Sofia, Tallin, Vilnius
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 150xПільговий кредит для ВПО під 3%

Celkový počet účastníkov žrebovania: 18042 (list entries)
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
260000841 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260007825 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000586 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
120000184 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
250000090 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000014 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100001323 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005610 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260007649 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001123 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260007356 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
080000360 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002738 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000168 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000483 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001496 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004113 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000572 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005697 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000544 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
040000018 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003284 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100000128 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000111 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260005271 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100000703 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000093 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
220000050 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
250000019 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
150000092 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003770 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200000256 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260006269 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200002250 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200001987 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004740 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100000629 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000163 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002244 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
200002176 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260004419 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260002663 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
100002657 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260003787 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001464 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
060000068 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260006456 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
020000018 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
260001191 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
130000332 Пільговий кредит для ВПО під 3% 1
123
Máte pochybnosť, či ste boli zaradení do losovania?

Môžete si overiť, či ste boli do žrebovania zahrnutý/á - stačí zadať Váš identifikátor do políčka nižšie. Upozorňujeme, že nemusí ísť o osobné údaje a pri definícii účastníkov mohol byť použitý iný údaj - identifikačné číslo, login, e-mail, prezývka a pod. Najprv teda musíte vedieť, ako sa identifikovať. Pozrite sa do zoznamu výhercov vyššie, je tam stĺpec ID - pre overenie potrebujete poznať identifikátor v rovnakom formáte. Ak ho nepoznáte, kontaktujte organizátora súťaže, ktorý losovanie vykonáva (nie je to RandomPicker).