29/11/2021 1:46:35 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Sorteo Pack de tentáculos el Rey del Pulpo


Nhà Tổ Chức: Discefa SLU; Pol. Ind. Espíritu Santo C/Marconi 5-11, Parcela 131-132; Cambre, A Coruña; España
Ngày rút thăm: 16/07/2021 10:41:09 SA (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xGanador
2 prize 1xSuplente 1
3 prize 1xSuplente 2

Tổng số lượng đăng ký: 4170 (danh sách đăng ký)
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
f*v*l*6*@g*a*l.com Francisco Jose Vela Lafuente Ganador 1
d*l*e*e@h*t*a*l.com Gema Martin Suplente 1 1
c*r*e*g*2*9*9*5@g*a*l.com Carmen Garcia Rodriguez Suplente 2 1
Hệ thống đã phát hiện thấy việc sử dụng email trong ID của Người Chiến Thắng. Mỗi ký tự thứ hai trong email đã được thay thế bởi một dấu sao vì lý do an ninh.
Bạn không chắc mình có bao gồm trong hoạt động rút thăm?

Bạn có thể kiểm tra thông tin tham gia của mình bằng cách nhập danh tính của mình vào trường tìm kiếm bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng không bắt buộc thông tin cá nhân khi chủ dự án nhập danh sách người tham gia. Bạn cần biết rõ cách thức xác nhận bản thân, ví dụ số id, mật khẩu, danh hiệu. Nhìn vào bảng những người chiến thắng ở trên – bạn cần biết rõ hình thức nhận dạng như vậy. Nếu bạn không biết hãy hỏi chủ dự án.