27/10/2021 6:41:55 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: "Июнь сюрпризов" на Трубников, 21


Nhà Tổ Chức: ИП Гольденберг О.Г.; ул.Ленина,д15; Первоуральск; Россия
Ngày rút thăm: 05/07/2021 2:02:20 CH (GMT+05:00) Ekaterinburg
Điều khoản và điều kiện:
Проведение розыгрыша не является лотереей. Организатор розыгрыша - ИП Гольденберг О.Г., официальный сайт: www.goldgora.ru Место проведения: юв. маг. «У Золотой Горы» по адресу: г. Первоуральск, ул. Трубников 21. Срок проведения розыгрыша – с 07.06.2021 г. по 30.06.2021 г. Подведение итогов состоится 05.07.2021 г. с помощью программы randompicker. Ссылка на результаты розыгрыша будет опубликована в рубрике Блоги на нашем сайте www.goldgora.ru , а также в социальных сетях Инстаграмм, ВКонтакте и Одноклассники. Для участия в розыгрыше необходимо совершить покупку на сумму от 1000 рублей в юв. маг. «У Золотой Горы» на Трубников, 21 и заполнить контактные данные на отрывной части купона. Покупка сертификатов не дает право на получение купонов для участия в розыгрыше. Купоны являются номерными. Номера купонов являются основным параметром для розыгрыша. Количество номеров участия, получаемых одним Участником, не ограничивается одним номером, но один Участник может получить только один подарок.
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xПланшет Lenovo M10 FHD Plus
2 prize 1xСерьги 925*
3 prize 1xПодвеска 925*
4 prize 1xБрошь 925*
5 prize 3xСертификат 500руб.

Tổng số lượng đăng ký: 168 (danh sách đăng ký)
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
3 Бочкарева Олеся Планшет Lenovo M10 FHD Plus 1
28 Озорнина Наталья Евгеньевна Серьги 925* 1
127 Васильева Т.В Подвеска 925* 1
133 Кощеева М.Н Брошь 925* 1
84 Орзуева Марджона Исмаиловна Сертификат 500руб. 1
93 Волкова Галина Федоровна Сертификат 500руб. 1
8 Бардина Ольга Газылзановна Сертификат 500руб. 1
Ghi chú về kết quả:

Поздравляем победителей розыгрыша и благодарим каждого из вас за участие!!! Мы всегда рады видеть вас в наших ювелирных магазинах «У Золотой Горы»! Следите за обзором новинок и самых выгодных предложений в наших соцсетях и, конечно же, приходите в наши магазины! До новых встреч!

Bạn không chắc mình có bao gồm trong hoạt động rút thăm?

Bạn có thể kiểm tra thông tin tham gia của mình bằng cách nhập danh tính của mình vào trường tìm kiếm bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng không bắt buộc thông tin cá nhân khi chủ dự án nhập danh sách người tham gia. Bạn cần biết rõ cách thức xác nhận bản thân, ví dụ số id, mật khẩu, danh hiệu. Nhìn vào bảng những người chiến thắng ở trên – bạn cần biết rõ hình thức nhận dạng như vậy. Nếu bạn không biết hãy hỏi chủ dự án.