27.10.2021 18:50:20

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: "Июнь сюрпризов" на Трубников, 21


Vlastník projektu / organizátor súťaže: ИП Гольденберг О.Г.; ул.Ленина,д15; Первоуральск; Россия
Deň žrebovania: 5.7.2021 14:02:20 (GMT+05:00) Jekaterinburg
Podmienky účasti:
Проведение розыгрыша не является лотереей. Организатор розыгрыша - ИП Гольденберг О.Г., официальный сайт: www.goldgora.ru Место проведения: юв. маг. «У Золотой Горы» по адресу: г. Первоуральск, ул. Трубников 21. Срок проведения розыгрыша – с 07.06.2021 г. по 30.06.2021 г. Подведение итогов состоится 05.07.2021 г. с помощью программы randompicker. Ссылка на результаты розыгрыша будет опубликована в рубрике Блоги на нашем сайте www.goldgora.ru , а также в социальных сетях Инстаграмм, ВКонтакте и Одноклассники. Для участия в розыгрыше необходимо совершить покупку на сумму от 1000 рублей в юв. маг. «У Золотой Горы» на Трубников, 21 и заполнить контактные данные на отрывной части купона. Покупка сертификатов не дает право на получение купонов для участия в розыгрыше. Купоны являются номерными. Номера купонов являются основным параметром для розыгрыша. Количество номеров участия, получаемых одним Участником, не ограничивается одним номером, но один Участник может получить только один подарок.
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xПланшет Lenovo M10 FHD Plus
2 prize 1xСерьги 925*
3 prize 1xПодвеска 925*
4 prize 1xБрошь 925*
5 prize 3xСертификат 500руб.

Celkový počet účastníkov žrebovania: 168 (list entries)
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
3 Бочкарева Олеся Планшет Lenovo M10 FHD Plus 1
28 Озорнина Наталья Евгеньевна Серьги 925* 1
127 Васильева Т.В Подвеска 925* 1
133 Кощеева М.Н Брошь 925* 1
84 Орзуева Марджона Исмаиловна Сертификат 500руб. 1
93 Волкова Галина Федоровна Сертификат 500руб. 1
8 Бардина Ольга Газылзановна Сертификат 500руб. 1
Notes on results:

Поздравляем победителей розыгрыша и благодарим каждого из вас за участие!!! Мы всегда рады видеть вас в наших ювелирных магазинах «У Золотой Горы»! Следите за обзором новинок и самых выгодных предложений в наших соцсетях и, конечно же, приходите в наши магазины! До новых встреч!

Máte pochybnosť, či ste boli zaradení do losovania?

Môžete si overiť, či ste boli do žrebovania zahrnutý/á - stačí zadať Váš identifikátor do políčka nižšie. Upozorňujeme, že nemusí ísť o osobné údaje a pri definícii účastníkov mohol byť použitý iný údaj - identifikačné číslo, login, e-mail, prezývka a pod. Najprv teda musíte vedieť, ako sa identifikovať. Pozrite sa do zoznamu výhercov vyššie, je tam stĺpec ID - pre overenie potrebujete poznať identifikátor v rovnakom formáte. Ak ho nepoznáte, kontaktujte organizátora súťaže, ktorý losovanie vykonáva (nie je to RandomPicker).