04/06/2023 4:23:54 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: Premier HOLDTOWIN Jackpot

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: HoldtoWIn; 108 E Scotland Dr.; Bear; USA
Ngày rút thăm: 24/11/2020 10:00:53 CH (GMT+02:00) Athens, Bucharest
Điều khoản và điều kiện:

TOTAL :2551.045689

Whale (60%): 1,530.6274134

Gold  (30%): 765.3137067

Ape:  (10%): 255.1045689

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xWhale (60%)
2 prize 1xGold (30%)
3 prize 1xApe (10%)

Tổng số lượng đăng ký: 204
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
0x18e34b96ead118c082e7d5793bf39d0067e18b52 255
0xab004d6137dcd814cfb881393ce0f3783a9b6c56 897
0x2d908f61ace85d15bcea65b5385580f192fe081f 189