8. 6. 2023 22:17:31

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.


Názov projektu: Premier HOLDTOWIN Jackpot

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: HoldtoWIn; 108 E Scotland Dr.; Bear; USA
Deň žrebovania: 24. 11. 2020 22:00:53 (GMT+02:00) Atény, Bukurešť
Podmienky účasti:

TOTAL :2551.045689

Whale (60%): 1,530.6274134

Gold  (30%): 765.3137067

Ape:  (10%): 255.1045689

Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xWhale (60%)
2 prize 1xGold (30%)
3 prize 1xApe (10%)

Celkový počet účastníkov žrebovania: 204
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
0x18e34b96ead118c082e7d5793bf39d0067e18b52 255
0xab004d6137dcd814cfb881393ce0f3783a9b6c56 897
0x2d908f61ace85d15bcea65b5385580f192fe081f 189