28.10.2021 13:47:52

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Premier HOLDTOWIN Jackpot


Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: HoldtoWIn; 108 E Scotland Dr.; Bear; USA
Deň žrebovania: 24.11.2020 22:00:53 (GMT+02:00) Atény, Bukurešť
Podmienky účasti:

TOTAL :2551.045689

Whale (60%): 1,530.6274134

Gold  (30%): 765.3137067

Ape:  (10%): 255.1045689

Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xWhale (60%)
2 prize 1xGold (30%)
3 prize 1xApe (10%)

Celkový počet účastníkov žrebovania: 204 (list entries)
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
0x18e34b96ead118c082e7d5793bf39d0067e18b52 Whale (60%) 255
0xab004d6137dcd814cfb881393ce0f3783a9b6c56 Gold (30%) 897
0x2d908f61ace85d15bcea65b5385580f192fe081f Ape (10%) 189
Máte pochybnosť, či ste boli zaradení do losovania?

Môžete si overiť, či ste boli do žrebovania zahrnutý/á - stačí zadať Váš identifikátor do políčka nižšie. Upozorňujeme, že nemusí ísť o osobné údaje a pri definícii účastníkov mohol byť použitý iný údaj - identifikačné číslo, login, e-mail, prezývka a pod. Najprv teda musíte vedieť, ako sa identifikovať. Pozrite sa do zoznamu výhercov vyššie, je tam stĺpec ID - pre overenie potrebujete poznať identifikátor v rovnakom formáte. Ak ho nepoznáte, kontaktujte organizátora súťaže, ktorý losovanie vykonáva (nie je to RandomPicker).