Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Sparkle Skirts Giveaway - February

The requested project expired, the record is not available.
Free edition - for non-profit purposes only
Vlastník projektu / organizátor súťaže: Robel; 345 Boren Avenue North; Seattle; USA
Deň žrebovania: 5.2.2014 8:30:28 (GMT-11:00) Koordinovaný svetový čas-11
Podmienky účasti:
Sparkle Skirts Giveaway
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 0
Chance of winning: All entries had an equal change of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::