Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Sparkle Skirts Giveaway - February

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : Robel; 345 Boren Avenue North; Seattle; USA
Den losování: 5. 2. 2014 8:30:28 (GMT-02:00) koordinovaný univerzální čas (UTC)-11
Podmínky :
Sparkle Skirts Giveaway
Ceny: