Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: 2020 Sharps NFL Fantasy Liga 1 draftordning

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức:
Ngày rút thăm: 29/08/2020 8:09:39 SA
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xPlats 1
2 prize 1xPlats 2
3 prize 1xPlats 3
4 prize 1xPlats 4
5 prize 1xPlats 5
6 prize 1xPlats 6
7 prize 1xPlats 7
8 prize 1xPlats 8
9 prize 1xPlats 9
10 prize 1xPlats 10
11 prize 1xPlats 11
12 prize 1xPlats 12
13 prize 1xPlats 13
14 prize 1xPlats 14