Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: 2020 Sharps NFL Fantasy Liga 1 draftordning

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže:
Deň žrebovania: 29.8.2020 8:09:39
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xPlats 1
2 prize 1xPlats 2
3 prize 1xPlats 3
4 prize 1xPlats 4
5 prize 1xPlats 5
6 prize 1xPlats 6
7 prize 1xPlats 7
8 prize 1xPlats 8
9 prize 1xPlats 9
10 prize 1xPlats 10
11 prize 1xPlats 11
12 prize 1xPlats 12
13 prize 1xPlats 13
14 prize 1xPlats 14