Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Paddy's Day RAPS 2020

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Pleasure; 11 Happy Ave; Lovetown; Ireland
Ngày rút thăm: 19/03/2020 2:30:10 CH (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Điều khoản và điều kiện:

So I am going to send this thing anywhere in the world. Leave me a comment here and you are in – no matter whether you are Irish, of Irish ancestry, married to an Irish man, have once sat next to an Irishman/woman on a plane or drunk a pint of Guinness in an Irish pub… Raffle closes 11.59pm (GMT), Wednesday, 18 March 2020. Good luck!

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xUnnamed

Tổng số lượng đăng ký: 18
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: