Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Paddy's Day RAPS 2020

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: Pleasure; 11 Happy Ave; Lovetown; Ireland
Deň žrebovania: 19.3.2020 14:30:10 (GMT) Greenwichský čas: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn
Podmienky účasti:

So I am going to send this thing anywhere in the world. Leave me a comment here and you are in – no matter whether you are Irish, of Irish ancestry, married to an Irish man, have once sat next to an Irishman/woman on a plane or drunk a pint of Guinness in an Irish pub… Raffle closes 11.59pm (GMT), Wednesday, 18 March 2020. Good luck!

Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xUnnamed

Celkový počet účastníkov žrebovania: 18
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
Zeesmuse Unnamed 1