26.10.2021 10:48:50

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: $11 Subscription - DS Nike Air Jordan 1 LA to Chicago 2 PAIRS

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Deň žrebovania: 14.6.2019 8:24:58 (GMT-05:00) Východný čas (USA a Kanada)
Podmienky účasti:

Subscription Registration Final Date: June 13, 2019

Subscription Period: June 13, 2019 - July 13 2019

 

How Does it Work?

i) Buying a $11 subscription gives our members multiple benefits:

 

  1. Exclusive access to our discounted sneakers sale page where sneakers are listed and sold for below retail and market price on a periodic basis
  2. The option to rebate your $11 subscription fee towards a $11 discount on our non-exclusive sale items on our website (*some conditions may apply*)
  3. All members that subscribed to the respective subscription period will get a chance to receive free shoes (listed below in bullet iii) as determined by RandomPicker.com - and yes, we cover your shipping cost as well (shipping cost is free for members residing in Canada and USA - international members will be subject to a small surcharge)

 

ii) Can I Buy More than 1 Subscription?

  1. Our subscriptions starts at $11 for basic membership and customers have the option to elect for a higher tiered premium membership.
  2. Higher Tiered memberships allows you purchase more than 1 item in our member's exclusive sale page.  All members are limited to 1 item per $11 multiple.  (for example: if member purchases our $11 basic membership, they will only be limited to 1 item in our sale. If members purchases 3x $11 subscription - they will be allowed to purchase up to 3 items on our exclusive sales)

 

iii) What About the Free Sneakers?

 

  1. We all love free sneakers and being part of our valued exclusive members, we will be giving away the below sneakers listed as our sign of appreciation for your support for us. We understand sneakers could be expensive and we want to be able to give back to those that support us.
  2. All the members that subscribed to this specific subscription period will be randomly selected via RandomPicker.com. Your weight in the draw is determined by your purchased tier (ie. Basic membership of $11 is 1 weight and $33 is 3 weight) 
  3. Every Tier 3 subscription purchased gets you 1 free tier upgrade

 

Sneakers In our Free Giveaway:

 

1st & 2nd place - DS Nike Air Jordan 1 SB LA to Lakers (size 8-13 US available)

 

3rd-5th place - DS Random box

Ceny:
OrderNumberCena
2 prize 15xDS Nike Air Jordan RANDOM BOX
1 prize 2xDS Nike Air Jordan 1 SB LA to Lakers (size 8-13 US available)
3 prize 15xDS Random Box
4 prize 15xSeries 1/2

Celkový počet účastníkov žrebovania: 381
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
Hughes Howton DS Nike Air Jordan 1 SB LA to Lakers (size 8-13 US available) 1
Ryan McNeely DS Nike Air Jordan 1 SB LA to Lakers (size 8-13 US available) 4
Li Huang Lin DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 1
Dara Edemeka DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 8
Jonathan Ratner DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 8
Michael Baughn DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 9
mauricio Herrera DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 4
Martin Cruz DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 1
Rosalio Penaloza DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 1
Brandon Soley DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 1
Kenny Ng DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 12
Edward Karcher DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 12
aden altay DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 4
Aaron Ferrer-Rankine DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 1
Oner Cordova DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 4
Chris Williams DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 4
Mehran Mortazavi DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 2
Jose Valenzuela DS Random Box 4
Anthony Torres DS Random Box 1
Nicholas Shaw DS Random Box 4
Kuenga Gyaltshen DS Random Box 20
Mark Valencia DS Random Box 4
Brandon Karpiel DS Random Box 1
Chris Budzinski DS Random Box 4
Victor Martinez DS Random Box 4
Chiwun Choi DS Random Box 4
Daniel Vejar DS Random Box 1
Brandon Low DS Random Box 4
Joel de Ruiter DS Random Box 1
John Green DS Random Box 4
Jennifer Generalao DS Random Box 4
Jason Eden DS Random Box 1
Robert Strickland Series 1/2 1
Graham Pankhurst Series 1/2 4
David Castillo Series 1/2 4
Geoffrey Tolosa Series 1/2 4
Fredrick Flores Series 1/2 1
Kyle Haffner Series 1/2 4
Ricky Zhang Series 1/2 1
Ian Fleming Series 1/2 12
Jesus Hernandez Series 1/2 4
Tyler Mckenzie Series 1/2 1
Nicky T Series 1/2 1
Christopher Franklin Series 1/2 1
Judyna Pres Series 1/2 4
Andreau Villanueva Series 1/2 1
Maulik Morzaria Series 1/2 1