Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Digiarty (WinXDVD) x 流動日報 - 8週年站慶抽iTunes Gift Card

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: 610041; 610041; 610041; 中国
Ngày rút thăm: 24/01/2019 4:15:04 CH (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
2 prize 1x$25 iTunes Gift Card
6 prize 1x$25 iTunes Gift Card
10 prize 1x$25 iTunes Gift Card
4 prize 1x$25 iTunes Gift Card
8 prize 1x$25 iTunes Gift Card
12 prize 1x$25 iTunes Gift Card
3 prize 1x$25 iTunes Gift Card
7 prize 1x$25 iTunes Gift Card
11 prize 1x$25 iTunes Gift Card
1 prize 1x$25 iTunes Gift Card
5 prize 1x$25 iTunes Gift Card
9 prize 1x$25 iTunes Gift Card

Tổng số lượng đăng ký: 3043
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
l*.f*1*3@i*l*u*.com $25 iTunes Gift Card 1
F*y*o*o*o@y*h*o.c*m.tw $25 iTunes Gift Card 1
s*a*l*s*i*i*s*2*8@g*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
p*c*e*.a*@g*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
d*g*g*5*@h*t*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
e*m*n*c*k@g*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
s*o*m*t*n@y*h*o.com $25 iTunes Gift Card 1
c*i*w*n*f*n@y*h*o.c*m.tw $25 iTunes Gift Card 1
1*3*6*@t*h*d*.o*g.tw $25 iTunes Gift Card 1
b*n*1*8*@g*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
t*n*_*8*8*0*3@y*h*o.c*m.hk $25 iTunes Gift Card 1
p*g*i*4*4*4*4*@g*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
Hệ thống đã phát hiện thấy việc sử dụng email trong ID của Người Chiến Thắng. Mỗi ký tự thứ hai trong email đã được thay thế bởi một dấu sao vì lý do an ninh.