Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Digiarty (WinXDVD) x 流動日報 - 8週年站慶抽iTunes Gift Card

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: 610041; 610041; 610041; 中国
Deň žrebovania: 24.1.2019 16:15:04 (GMT+08:00) Peking, Čunking, Hongkong, Urumči
Ceny:
OrderNumberCena
2 prize 1x$25 iTunes Gift Card
6 prize 1x$25 iTunes Gift Card
10 prize 1x$25 iTunes Gift Card
4 prize 1x$25 iTunes Gift Card
8 prize 1x$25 iTunes Gift Card
12 prize 1x$25 iTunes Gift Card
3 prize 1x$25 iTunes Gift Card
7 prize 1x$25 iTunes Gift Card
11 prize 1x$25 iTunes Gift Card
1 prize 1x$25 iTunes Gift Card
5 prize 1x$25 iTunes Gift Card
9 prize 1x$25 iTunes Gift Card

Celkový počet účastníkov žrebovania: 3043
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
l*.f*1*3@i*l*u*.com $25 iTunes Gift Card 1
F*y*o*o*o@y*h*o.c*m.tw $25 iTunes Gift Card 1
s*a*l*s*i*i*s*2*8@g*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
p*c*e*.a*@g*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
d*g*g*5*@h*t*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
e*m*n*c*k@g*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
s*o*m*t*n@y*h*o.com $25 iTunes Gift Card 1
c*i*w*n*f*n@y*h*o.c*m.tw $25 iTunes Gift Card 1
1*3*6*@t*h*d*.o*g.tw $25 iTunes Gift Card 1
b*n*1*8*@g*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
t*n*_*8*8*0*3@y*h*o.c*m.hk $25 iTunes Gift Card 1
p*g*i*4*4*4*4*@g*a*l.com $25 iTunes Gift Card 1
System identified usage of an email in the Winner ID. Every second letter in the email was replaced by an asterisk for security reasons.