Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Reto “DIY Handmade” Día Mundial de las Madres y Los Padres

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức:
Ngày rút thăm: 01/06/2018 9:44:05 CH
Điều khoản và điều kiện:

Reto en el cual han participado blogs handmade aportando un DIY de una creación que se pudiera adaptar como reconocimiento a las madres y a los padres, por ejemplo: Un regalo para la oficina, un accesorio personal, una decoración para el rincón preferido de nuestros padres, una receta de cocina, etc.

Como requisito los participantes tienen que tener en su entrada participante el código HTML que enlaza al reto y también estar suscrito en nuestra pagina web para ser incluidos en la lista del sorteo.


Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 10
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: