Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: 12 Days of Christmas Day 12

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: Pleasure; 11 Happy Ave; Lovetown; Ireland
Deň žrebovania: 27.12.2017 11:04:47 (GMT) Greenwichský čas: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn
Podmienky účasti:
To win one of the two prizes, leave a comment on this post. The raffle is open for the next 48 hours and finishes at 3pm GMT, December 26, 2017. The raffle is open to all, and the items will be sent anywhere in the world, at no P&P costs for you. Winner to be announced on 26 December.
Ceny: