Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: 12 Days of Christmas Day 12

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : Pleasure; 11 Happy Ave; Lovetown; Ireland
Den losování: 27. 12. 2017 11:04:47 (GMT) Střední čas: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn
Podmínky :
To win one of the two prizes, leave a comment on this post. The raffle is open for the next 48 hours and finishes at 3pm GMT, December 26, 2017. The raffle is open to all, and the items will be sent anywhere in the world, at no P&P costs for you. Winner to be announced on 26 December.
Ceny: