04/06/2023 3:42:59 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: 12 Days of Christmas Day 4

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Pleasure; 11 Happy Ave; Lovetown; Ireland
Ngày rút thăm: 17/12/2017 1:02:20 CH (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Điều khoản và điều kiện:
To enter the raffle for the postcard set + chocolate, leave a comment on this post. The raffle is open for the next 23 hours and finishes at 1pm GMT tomorrow, December 17, 2017. The raffle is open to all, and the items will be sent anywhere in the world, at no P&P costs for you thanks to a generous contribution to the postage fund by our fellow fan CraMERRY. Winner to be announced in Day 5 post of the 12 Days of Christmas 2017, tomorrow. 
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 14
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: