3.10.2022 7:55:27

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: 12 Days of Christmas Day 4

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: Pleasure; 11 Happy Ave; Lovetown; Ireland
Deň žrebovania: 17.12.2017 13:02:20 (GMT) Greenwichský čas: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn
Podmienky účasti:
To enter the raffle for the postcard set + chocolate, leave a comment on this post. The raffle is open for the next 23 hours and finishes at 1pm GMT tomorrow, December 17, 2017. The raffle is open to all, and the items will be sent anywhere in the world, at no P&P costs for you thanks to a generous contribution to the postage fund by our fellow fan CraMERRY. Winner to be announced in Day 5 post of the 12 Days of Christmas 2017, tomorrow. 
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 14
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::