7.7.2022 12:44:44

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Final Auction Raffle

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: Pleasure; 11 Happy Ave; Lovetown; Ireland
Deň žrebovania: 4.9.2017 11:21:16 (GMT) Greenwichský čas: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn
Podmienky účasti:
I am going to raffle a prize among all of the lovely helpers who have helped spread the word. So be sure to let me know if you have reblogged this post here, on tumblr, or elsewhere, of if you have retweeted, pinned on Pinterest, mentioned on Instagram or posted on Facebook.
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 29
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::