7. 7. 2022 14:05:17

Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Final Auction Raffle

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : Pleasure; 11 Happy Ave; Lovetown; Ireland
Den losování: 4. 9. 2017 11:21:16 (GMT) Střední čas: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn
Podmínky :
I am going to raffle a prize among all of the lovely helpers who have helped spread the word. So be sure to let me know if you have reblogged this post here, on tumblr, or elsewhere, of if you have retweeted, pinned on Pinterest, mentioned on Instagram or posted on Facebook.
Ceny:

Celkový počet účastníků losování: 29
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Seznam výherců

Systém vylosoval následující výherce::