Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Valentine's week giveaway: 2 mentorship sessions

The requested project expired, the record is not available.
Free edition - for non-profit purposes only
Vlastník projektu / organizátor súťaže: Taylored Editorial Solutions; Albert Cuypstraat 160-III; Amsterdam; Nederland
Deň žrebovania: 17.2.2017 14:46:52 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Rím, Štokholm, Viedeň
Podmienky účasti:
Winners get 2 one-on-one mentorship sessions on writing, storytelling, public speaking, video blogging or other communication-related matter. Each prize worth €150. Winners will be contacted directly.
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 7
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::