Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Valentine's week giveaway: 2 mentorship sessions

The requested project expired, the record is not available.
Bezplatná verze - pouze pro nekomerční účely
Organizátor : Taylored Editorial Solutions; Albert Cuypstraat 160-III; Amsterdam; Nederland
Den losování: 17. 2. 2017 14:46:52 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
Podmínky :
Winners get 2 one-on-one mentorship sessions on writing, storytelling, public speaking, video blogging or other communication-related matter. Each prize worth €150. Winners will be contacted directly.
Ceny:

Celkový počet účastníků losování: 7
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Seznam výherců

Systém vylosoval následující výherce::