Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Διαγωνισμός Νοεμβρίου

The requested project expired, the record is not available.
Free edition - for non-profit purposes only
Vlastník projektu / organizátor súťaže: Eyewish.gr; smirmis 51; glyka nera; Ελλάδα
Deň žrebovania: 5.12.2016 23:36:57 (GMT+02:00) Atény, Bukurešť
Podmienky účasti:
Όλοι, όσοι κάνουν παραγγελία τον μήνα Νοέμβριο από 1.11.16 έως 30.11.16
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 99
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::