Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Διαγωνισμός Νοεμβρίου

The requested project expired, the record is not available.
Bezplatná verze - pouze pro nekomerční účely
Organizátor : Eyewish.gr; smirmis 51; glyka nera; Ελλάδα
Den losování: 5. 12. 2016 23:36:57 (GMT+02:00) Atény, Bukurešť
Podmínky :
Όλοι, όσοι κάνουν παραγγελία τον μήνα Νοέμβριο από 1.11.16 έως 30.11.16
Ceny:

Celkový počet účastníků losování: 99
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Seznam výherců

Systém vylosoval následující výherce::