21/09/2021 9:50:30 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Win Flip & Tip the dustcart from Wow Toys in our Big Christmas Countdown

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức:
Ngày rút thăm: 06/01/2012 6:12:27 SA
Điều khoản và điều kiện:
Compulsory Actions Comment on any other post here on the blog… then return to this post and in a comment tell me which post you commented on as-well as your all time favourite Christmas food! Be sure to leave only the one comment for the compulsory action with your contact details (twitter, email etc.) Additional Entries For additional entries, just use any of the share buttons in this post to share the competition, remembering to leave an additional comment for each and every additional action you do. Please remember to leave a contact so I can reach you in the event that you win! Competition will close on the 5th January 2012 at midnight T&C UK only, closing date is as stated above and no entries will be entered after this time. The winner will be drawn at random soon after the closing date and the winner will have 72 hours to respond to the winning notification before a possible redraw. There is no alternative to the prize which will be sent out directly from the people at WOW Toys. Winner will need to email me their postal address which I will forward to Wow Toys and their name will be published on this blog as the winner of the competition.
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 0
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: