21.9.2021 23:00:28

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Win Flip & Tip the dustcart from Wow Toys in our Big Christmas Countdown

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže:
Deň žrebovania: 6.1.2012 6:12:27
Podmienky účasti:
Compulsory Actions Comment on any other post here on the blog… then return to this post and in a comment tell me which post you commented on as-well as your all time favourite Christmas food! Be sure to leave only the one comment for the compulsory action with your contact details (twitter, email etc.) Additional Entries For additional entries, just use any of the share buttons in this post to share the competition, remembering to leave an additional comment for each and every additional action you do. Please remember to leave a contact so I can reach you in the event that you win! Competition will close on the 5th January 2012 at midnight T&C UK only, closing date is as stated above and no entries will be entered after this time. The winner will be drawn at random soon after the closing date and the winner will have 72 hours to respond to the winning notification before a possible redraw. There is no alternative to the prize which will be sent out directly from the people at WOW Toys. Winner will need to email me their postal address which I will forward to Wow Toys and their name will be published on this blog as the winner of the competition.
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 0
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::