04/12/2021 2:02:09 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Soutěž o vstupenky na KROMFEST 2016 - 1. příspěvek

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: kino Nadsklepi; Milicovo nam. 488/2; Kromeriz; Czechia
Ngày rút thăm: 29/04/2016 8:58:11 SA (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Prague
Điều khoản và điều kiện:
Od 15. 4. do 18. 4. probíhala na Facebookové stránce Domu kultury soutěž o vstupenky na hudební festival Kromfest 2016, který proběhne 23. července. Úkolem bylo rozpoznat dle obrázkové indicie účinkující a napsat do komentáře o nich nějakou zajímavost či informaci. Z posledních maximálně 20 komentářů ke každému obrázku losujeme výherce 1 vstupenky na festival.
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 7
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: