1. 12. 2021 8:08:08

Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Soutěž o vstupenky na KROMFEST 2016 - 1. příspěvek

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : kino Nadsklepi; Milicovo nam. 488/2; Kromeriz; Czechia
Den losování: 29. 4. 2016 8:58:11 (GMT+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Ljubljana
Podmínky :
Od 15. 4. do 18. 4. probíhala na Facebookové stránce Domu kultury soutěž o vstupenky na hudební festival Kromfest 2016, který proběhne 23. července. Úkolem bylo rozpoznat dle obrázkové indicie účinkující a napsat do komentáře o nich nějakou zajímavost či informaci. Z posledních maximálně 20 komentářů ke každému obrázku losujeme výherce 1 vstupenky na festival.
Ceny:

Celkový počet účastníků losování: 7
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Seznam výherců

Systém vylosoval následující výherce::