05/02/2023 9:40:36 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Win a Tekkers Hoody

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức:
Ngày rút thăm: 19/12/2011 12:09:40 SA
Điều khoản và điều kiện:
COMPULSORY ACTIONS Comment on any other post (whether its a review, article or even a competition from our fablous competitions tap) Then visit the Tekkers site and tell me what Celebrity wears it best (please visit the site as its part of the rules)! Please do this in just one comment also telling me what post you commented on. PLEASE DO THE TWO ABOVE ACTIONS IN ONE COMMENT! LEAVE A CONTACT (EMAIL OR TWITTER) ADDITIONAL ENTRIES For 1 extra entry tweet: I want to win a tekkers hoody with @clairelouise82 & @OfficialTekkers Adding the URL to this post. Comment to let me know you have done it. For one extra entry stumble this competition, then let me know in a comment that you did it! Use the facebook or Digg share button leave a comment to let me know which one’s you did. Follow Tekkers on Twitter (Comment to let me know you have done it)! Subscribe to the blog via email then comment to let me know you have done it. For your last extra entry: Enter another of the Big Christmas Countdown competitions. Comment to let me know which one you commented on. Competition closes on the 16th December T&C A contact such a twitter or email should be left with each comment made. An additional comment has to be taken for every action taken (apart form the compulsory action which needs only the one comment). Competition will close on the 16th December and will be drawn at random. You have just 24hrs to respond so the company can try and delivery the prize in time for Christmas. UK ONLY.
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 0
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: