01/02/2023 4:49:03 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Win stocking fillers for toddlers

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức:
Ngày rút thăm: 18/12/2011 11:59:14 CH
Điều khoản và điều kiện:
COMPULSORY ACTIONS (THIS MUST BE COMPLETED) Comment on any other post then come back and tell me which post you commented on, PLUS… Tell me who you want to win these for! (both in one comment, those who do it in two will only have the one counted)! Please leave a contact twitter/email. ADDITIONAL ENTRIES TWEET: “I want to win Peppa pig and ben & holly dvds 4 xmas with @clairelouise82″ ADDING THE URL TO THIS POST. Comment and let me know you have done it with your twitter ID. Stumble this post using the share buttons (comment to let me know you have done it) Subscribe via email (comment to let me know you have done it) Comment on a second post (not competition related) comment to let me know which post. TO MAKE YOUR ENTRIES COUNT A SEPARATE COMMENT FOR EACH ACTION (EXCLUDING THE FIRST) PLEASE. Competition will close on the 16th of December 2011 T&C UK only, entries that haven’t abided by the rules will not be entered in to the final draw. All entries are checked before random draw. Due to the fact this is a Christmas Competition please be aware that you only have 24hrs to confirm your postal address once notified.
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 0
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: