Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Free Coffee

The requested project expired, the record is not available.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: La Semeuse USA; PO BOX 1404; Southampton; USA
Deň žrebovania: 1.4.2015 9:04:45 (GMT-05:00) Východný čas (USA a Kanada)
Podmienky účasti:
Likes on Facebook, Signing up for Mailing List
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 735
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::