Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Free Coffee

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : La Semeuse USA; PO BOX 1404; Southampton; USA
Den losování: 1. 4. 2015 9:04:45 (GMT-05:00) Východ USA a Kanady
Podmínky :
Likes on Facebook, Signing up for Mailing List
Ceny: