30. 5. 2024 0:03:48

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.


Názov projektu: #109 - Flight in a Spitfire


Vlastník projektu / organizátor súťaže: Spitfire Competitions; 51 Rhos Road; Colwyn Bay; United Kingdom
Deň žrebovania: 1. 3. 2024 20:14:57 (GMT) Greenwichský čas: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xFlight in a Spitfire
2 prize 1xXL Spitfire Canvas
3 prize 1x£100 RAFATrad Voucher / Website Credit

Celkový počet účastníkov žrebovania: 3883 (list entries)
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
John Badcock #69 Flight in a Spitfire 1
James bull #2462 XL Spitfire Canvas 1
Steve Megson #3734 £100 RAFATrad Voucher / Website Credit 1
Máte pochybnosť, či ste boli zaradení do losovania?

Môžete si overiť, či ste boli do žrebovania zahrnutý/á - stačí zadať Váš identifikátor do políčka nižšie. Upozorňujeme, že nemusí ísť o osobné údaje a pri definícii účastníkov mohol byť použitý iný údaj - identifikačné číslo, login, e-mail, prezývka a pod. Najprv teda musíte vedieť, ako sa identifikovať. Pozrite sa do zoznamu výhercov vyššie, je tam stĺpec ID - pre overenie potrebujete poznať identifikátor v rovnakom formáte. Ak ho nepoznáte, kontaktujte organizátora súťaže, ktorý losovanie vykonáva (nie je to RandomPicker).