19/06/2024 2:29:38 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: #103 - Flight in a Spitfire


Nhà Tổ Chức: Spitfire Competitions; 51 Rhos Road; Colwyn Bay; United Kingdom
Ngày rút thăm: 01/12/2023 8:19:04 CH (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xFlight in a Spitfire
2 prize 1xXL Spitfire Canvas
3 prize 1x£100 RAFATrad Voucher / Website Credit

Tổng số lượng đăng ký: 4484 (danh sách đăng ký)
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Darrel Willis #5796 Flight in a Spitfire 1
John Klee #1484 XL Spitfire Canvas 1
Tony Clatworthy #2605 £100 RAFATrad Voucher / Website Credit 1
Bạn không chắc mình có bao gồm trong hoạt động rút thăm?

Bạn có thể kiểm tra thông tin tham gia của mình bằng cách nhập danh tính của mình vào trường tìm kiếm bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng không bắt buộc thông tin cá nhân khi chủ dự án nhập danh sách người tham gia. Bạn cần biết rõ cách thức xác nhận bản thân, ví dụ số id, mật khẩu, danh hiệu. Nhìn vào bảng những người chiến thắng ở trên – bạn cần biết rõ hình thức nhận dạng như vậy. Nếu bạn không biết hãy hỏi chủ dự án.