01/04/2023 7:30:46 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Footbahlin with Ben Roethlisberger

Phiên bản miễn phí – chỉ dành cho các mục đích phi lợi nhuận
Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: 412 Food Rescue; 6140 Station Street; Pittsburgh; USA
Ngày rút thăm: 21/01/2023 11:32:40 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

NO PURCHASE IS NECESSARY. Legal resident of PA. At least 18. Sweepstake begins on January 11, 2023 and ends January 20, 2023 11:59 PM. Winners announced January 21, 2023. 412 Food Rescue, Inc. 6140 Station Street, Pittsburgh, PA 15206 development@412foodrescue.org. The Sweepstakes is subject to all applicable federal, state and local laws and regulations. Void where prohibited.

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 25xTwo seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger

Tổng số lượng đăng ký: 370 (danh sách đăng ký)
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Jo McLaughlin-Klemencic Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 9
Dan ODonnell Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 1
Vincent Pasqualino Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 5
Katie Resanovich Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 1
Nicholas Kerin Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 100
Philip Jandrokovic Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 2
Robert Johnson Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 20
Chelsea Mervis Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 2
Dale Rybacki Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 3
Jordan Luchkiw Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 4
Paul Phillips Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 3
Kaitlin Palladino Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 4
Christopher Johnson Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 10
Vinnie Fry Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 10
Roger Salguero Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 10
Danielle Busi Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 10
Trevor Newman Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 2
Marcus Spiva Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 5
James Vavrek Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 23
Kyle Myers Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 20
Bekah Mccurdy Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 25
Randy Dell Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 3
Derek Gilliam Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 1
Stephen Belskey Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 1
Thomas Ely Two seats at the live recording at Footbahlin with Ben Roethlisberger 10
Bạn không chắc mình có bao gồm trong hoạt động rút thăm?

Bạn có thể kiểm tra thông tin tham gia của mình bằng cách nhập danh tính của mình vào trường tìm kiếm bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng không bắt buộc thông tin cá nhân khi chủ dự án nhập danh sách người tham gia. Bạn cần biết rõ cách thức xác nhận bản thân, ví dụ số id, mật khẩu, danh hiệu. Nhìn vào bảng những người chiến thắng ở trên – bạn cần biết rõ hình thức nhận dạng như vậy. Nếu bạn không biết hãy hỏi chủ dự án.