14/04/2024 8:07:15 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: La Ville En Rose Montrouge - Edition 2022

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.
Phiên bản miễn phí – chỉ dành cho các mục đích phi lợi nhuận
Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Association Le Papillon; 4 rue du stade Buffalo; Montrouge; France
Ngày rút thăm: 05/12/2022 5:57:40 CH
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xUn massage relaxant d'une heure, offert par Adeline Labarre, naturopathe (valeur: 70€)
2 prize 1xUn bon cadeau pour aller déjeuner à la Table de Maïna (valeur: 60€)
3 prize 2xUn lot de deux bols céramiques, pièces uniques "Check your boobs" offerts par le Pottery Club Montrouge (valeur: 50€ par lot)
4 prize 1xUn bon d'achat de 50€ à la boucherie centrale de Montrouge
5 prize 1xUn lot de 3 bouteilles de vin pétillant italien "Terre Verdiane", offert par Le Décanteur (valeur: 50€)
6 prize 1xUne grande étole à messages, offerte par Made In Sens (valeur: 49€)
7 prize 1xUn panier garni de produits frais, offert par "Chez Carla et Paulo" (valeur: 40€)
8 prize 1xUn panier garni thé et douceurs, offert par Polyglotte (valeur: 35€)
9 prize 1xUn kit bijou offert par Eiphos créations (valeur: 32€)
10 prize 3xUn ballotin de 250g de chocolat offerts par Mitsuha Chocolatier (valeur: 29€ le ballotin)
11 prize 1xUne composition de fleurs en papier, offert par Jolie Petite Fleur (valeur: 25€)
12 prize 1xUne étole offerte par Les Pénélopes (valeur: 20€)
13 prize 2xUne figurine super-héros rose, offerte par Avatar (valeur: 21€ / figurine)
14 prize 1xUn coffret Epicerie Fine, offert par Bécassine (valeur: 20€)
15 prize 1xUn shampoing coiffeur, offert par Valérie Thomas (valeur: 17,50€)
16 prize 1xUn ravier ancien en porcelaine de Limoges, offert par les Irremplaçables (valeur: 16€)
17 prize 1xUn sucrier en porcelaine vintage, offert par les Irremplaçables (valeur: 16€)
18 prize 1xUne bougie parfumée, offerte par Autrement dit Fleurs (valeur: 16€)
19 prize 1xUn shampoing brillance couleur, offert par Defini'tif (valeur: 14€)
20 prize 2xUne bouteille de vin, offerts par les vins Nicolas (valeur: 10€)
21 prize 7xUn tome 1 de séries manga populaires chez les adolescents, offerts par la librairie Matière Grise (valeur: 8€ le tome)
22 prize 1xUn plant de kalanchoë, offert par la Belle Fleur (valeur: 7€)

Tổng số lượng đăng ký: 54
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Gala Veloso Un massage relaxant d'une heure, offert par Adeline Labarre, naturopathe (valeur: 70€) 2
Clément MARTIN Un bon cadeau pour aller déjeuner à la Table de Maïna (valeur: 60€) 1
Benedicte MARTIN Un lot de deux bols céramiques, pièces uniques "Check your boobs" offerts par le Pottery Club Montrouge (valeur: 50€ par lot) 1
Edouard Loisel Un lot de deux bols céramiques, pièces uniques "Check your boobs" offerts par le Pottery Club Montrouge (valeur: 50€ par lot) 1
VALERIE DEJEAN Un bon d'achat de 50€ à la boucherie centrale de Montrouge 5
Virginie Porrone Un lot de 3 bouteilles de vin pétillant italien "Terre Verdiane", offert par Le Décanteur (valeur: 50€) 1
Catherine Bryk Une grande étole à messages, offerte par Made In Sens (valeur: 49€) 5
Mr/Mme Bugeon Un panier garni de produits frais, offert par "Chez Carla et Paulo" (valeur: 40€) 2
GWENAELLE REGNIER Un panier garni thé et douceurs, offert par Polyglotte (valeur: 35€) 1
Bernard BERTRAND Un kit bijou offert par Eiphos créations (valeur: 32€) 4
Olivier Leca Un ballotin de 250g de chocolat offerts par Mitsuha Chocolatier (valeur: 29€ le ballotin) 1
Marc Vetillard Un ballotin de 250g de chocolat offerts par Mitsuha Chocolatier (valeur: 29€ le ballotin) 1
Florence Miller Un ballotin de 250g de chocolat offerts par Mitsuha Chocolatier (valeur: 29€ le ballotin) 5
Nathalie Serry Une composition de fleurs en papier, offert par Jolie Petite Fleur (valeur: 25€) 5
Marie Dominique Gaillard Une étole offerte par Les Pénélopes (valeur: 20€) 1
Isabelle MEUNIER Une figurine super-héros rose, offerte par Avatar (valeur: 21€ / figurine) 2
Sonia Pimor Une figurine super-héros rose, offerte par Avatar (valeur: 21€ / figurine) 1
Jean Claude Ganeau Un coffret Epicerie Fine, offert par Bécassine (valeur: 20€) 2
Catherine Thouvenin Un shampoing coiffeur, offert par Valérie Thomas (valeur: 17,50€) 1
Thierry Germe Un ravier ancien en porcelaine de Limoges, offert par les Irremplaçables (valeur: 16€) 3
Florence Bertrand Un sucrier en porcelaine vintage, offert par les Irremplaçables (valeur: 16€) 5
Christine Baudrillard Une bougie parfumée, offerte par Autrement dit Fleurs (valeur: 16€) 3
Lyliane Gravez Un shampoing brillance couleur, offert par Defini'tif (valeur: 14€) 1
Karine Serval Une bouteille de vin, offerts par les vins Nicolas (valeur: 10€) 5
Axel Monnier Le Guennec Une bouteille de vin, offerts par les vins Nicolas (valeur: 10€) 2
Marie Colavita Un tome 1 de séries manga populaires chez les adolescents, offerts par la librairie Matière Grise (valeur: 8€ le tome) 2
Philippe Martin Un tome 1 de séries manga populaires chez les adolescents, offerts par la librairie Matière Grise (valeur: 8€ le tome) 1
Raymonde Dabat Un tome 1 de séries manga populaires chez les adolescents, offerts par la librairie Matière Grise (valeur: 8€ le tome) 1
Myriam Roussille Un tome 1 de séries manga populaires chez les adolescents, offerts par la librairie Matière Grise (valeur: 8€ le tome) 2
Claire Bailly Un tome 1 de séries manga populaires chez les adolescents, offerts par la librairie Matière Grise (valeur: 8€ le tome) 1
Laurent Liard Un tome 1 de séries manga populaires chez les adolescents, offerts par la librairie Matière Grise (valeur: 8€ le tome) 1
Mme Faivre Un tome 1 de séries manga populaires chez les adolescents, offerts par la librairie Matière Grise (valeur: 8€ le tome) 1
Marie Talai Un plant de kalanchoë, offert par la Belle Fleur (valeur: 7€) 1